Bli medlem

En grundpelare i Spel i Väst är en stor och stark medlemsbas, och vi skulle gärna se att just du blir medlem i föreningen! För innevarande verksamhetsår kostar ett medlemskap i föreningen 60 kr. I våra stadgar (länk) hittar man följande under "4§ Medlemskap":
"Medlemskap i föreningen kan erhållas efter erläggande av medlemsavgift. Medlemskapet gäller innevarande kalenderår, och behöver sedan förnyas. Avgiften fastställs årligen på föreningens årsmöte. Vid erläggande av medlemsavgift så förbinder man sig att följa föreningens stadgar samt att man godkänner att föreningen för register om medlemmens namn, födelseår, bostadsadress samt kontaktuppgifter. 
Som medlem i föreningen har man rätt att rösta på årsmötet under innevarande kalenderår.
För att bli medlem i föreningen så swishar du 60 kronor till 123 258 03 48. Skriv 'MEDLEM, NAMN' som meddelande så vi vet vem du betalar medlemskapet för. Helt nya som inte tidigare varit medlem swishar till samma nummer men går även in på länken här under och fyller i sina uppgifter: https://forms.gle/NdxX4nofSnLAB56u8

Som tidigare så löser alla under 18 år gratis medlemskap. Gå bara in på ovanstående länk men skippa den där swishen.

Har du Swish så kan du scanna denna QR-koden för att göra inbetalningen snabbt och säkert!